Java

Huawei kendi işletim sistemini geliştirirse neler olur?

Apple kendi işletim sistemini geliştiriyor. Sadece kendi belirlediği donanımları kullanarak o donanımlara özgü kodlamalar yaparak birçok android cihazdan daha düşük seviyeli donanımlar kullanmasına rağmen o donanıma özgü kodlar yazarak en iyi şekilde kullanıyor. Örneğin Samsung Note 8 cihazını düşünelim. Iphone…

Define Let’s Encrypt SSL to Tomcat

cd /etc/letsencrypt/live/exampledomain.comlsopenssl pkcs12 -export -out bundle.pfx -inkey privkey.pem -in cert.pem lsmv bundle.pfx /opt/tomcat/bundle.pfx ll /opt/tomcat/bundle.pfx ll /opt/tomcat/cd /opt/tomcat/confnano server.xml<Connector protocol=”org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol” port=”8443″ maxThreads=”2048″ scheme=”https” secure=”true” acceptCount=”2048″ SSLEnabled=”true” clientAuth=”false” keystoreType=”PKCS12″ keystoreFile=”/opt/tomcat/bundle.pfx” keystorePass=”YOURPASSWORD” sslProtocol=”TLS” />chown tomcat:tomcat /opt/tomcat/bundle.pfx systemctl restart tomcat

Maven ile manifest.mf ayarları

<build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>2.3.2</version> <configuration> <source>1.7</source> <target>1.7</target> </configuration> </plugin> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> </plugin> <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <archive> <manifest> <addClasspath>true</addClasspath> <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix> <mainClass>my.main.class.Main</mainClass> </manifest> </archive> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <!– this is used for inheritance merges –>…