Nodejs padLevels uyarısının çözümü

Özellikle nodejs 20 ve sonraki versiyonlarında bazen aşağıdaki warning çıktısını alabilmekteyiz: info: Forever processing file: app.ts (node:14545) Warning: Accessing non-existent property ‘padLevels’ of module exports inside circular dependency (Use `node –trace-warnings …` to show where the warning was created) (node:14545) Warning: Accessing non-existent property ‘padLevels’ of module exports inside circular Devamı…