Google Chrome neden çok RAM kullanır?

Google Chrome neden çok RAM kullanır?

Eskiden basit javascript frameworkleri (Jquery1, bazen extjs) ve temel seviyede stillendirme için CSS1 kullanılırdı. Bunlar temel işlevleri görüyordu. Çok üst düzey görselleştirmeler için photoshopla mutlu saatler geçirmeniz gerekiyordu. Fakat herşey geliştiği gibi web dünyası da gelişti. İnsanlar hep aynı şeyleri görmekten sıkıldı,…

Define Let’s Encrypt SSL to Tomcat

cd /etc/letsencrypt/live/exampledomain.comlsopenssl pkcs12 -export -out bundle.pfx -inkey privkey.pem -in cert.pem lsmv bundle.pfx /opt/tomcat/bundle.pfx ll /opt/tomcat/bundle.pfx ll /opt/tomcat/cd /opt/tomcat/confnano server.xml<Connector protocol=”org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol” port=”8443″ maxThreads=”2048″ scheme=”https” secure=”true” acceptCount=”2048″ SSLEnabled=”true” clientAuth=”false” keystoreType=”PKCS12″ keystoreFile=”/opt/tomcat/bundle.pfx” keystorePass=”YOURPASSWORD” sslProtocol=”TLS” />chown tomcat:tomcat /opt/tomcat/bundle.pfx systemctl restart tomcat

Install supervisord to Centos 7

Install supervisord to Centos 7

install: pip install supervisor configure: mkdir -p /etc/supervisord/conf.d echo_supervisord_conf > /etc/supervisord/supervisord.conf echo “files = conf.d/*.conf” >> /etc/supervisord/supervisord.conf setup as service: wget https://gist.githubusercontent.com/mozillazg/6cbdcccbf46fe96a4edd/raw/2f5c6f5e88fc43e27b974f8a4c19088fc22b1bd5/supervisord.service -O /usr/lib/systemd/system/supervisord.service start service systemctl start supervisord view service status: systemctl status supervisord auto start service on system…