Change terminal tab title

nano ~/.bashrc # enter this function footer of the .bashrc file # Update gnome terminal title function termtitle() { if [[ -z “$ORIG” ]]; then ORIG=$PS1 fi TITLE=”\[\e]2;$*\a\]” PS1=${ORIG}${TITLE} PROMPT_COMMAND=’echo -ne “\033]0;\007″‘ } # save and quit from nano # source ~/.bashrc # termtitle example title

Install supervisord to Centos 7

install: pip install supervisor configure: mkdir -p /etc/supervisord/conf.d echo_supervisord_conf > /etc/supervisord/supervisord.conf echo “files = conf.d/*.conf” >> /etc/supervisord/supervisord.conf setup as service: wget https://gist.githubusercontent.com/mozillazg/6cbdcccbf46fe96a4edd/raw/2f5c6f5e88fc43e27b974f8a4c19088fc22b1bd5/supervisord.service -O /usr/lib/systemd/system/supervisord.service start service systemctl start supervisord view service status: systemctl status supervisord auto start service on system startup: systemctl enable supervisord Source: https://gist.github.com/mozillazg/6cbdcccbf46fe96a4edd

Centos 7 disable ipv6

Best solution is disable ipv6 kernel module. Other solutions not working sometimes. Add ipv6.disable=1 to GRUB_CMDLINE_LINUX parameters. And restart the server. # nano /etc/default/grub GRUB_TIMEOUT=5 GRUB_DEFAULT=saved GRUB_DISABLE_SUBMENU=true GRUB_TERMINAL_OUTPUT=”console” GRUB_CMDLINE_LINUX=”ipv6.disable=1 crashkernel=auto rhgb quiet” GRUB_DISABLE_RECOVERY=”true” # grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg # regenerate grub2 and reboot # reboot I don’t like restart server but there is no Devamı…

DNS serverdan domain sorgulama

Örneğin birkaç tane DNS sunucunuz var. Hangi domain hangisinde tanımlı olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Komut satırından bu işi yapmanız mümkünç. İşte gerekli komut: dig @your.dns.server www.foo.bar Bu komut sayesinde istediğiniz domainin belirli serverda tanımlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Farklı domainlar farklı sunucularda barınması durumunda çok işe yarayan bir komut. Örneğin google.com domaininin 8.8.8.8 Devamı…

How to fix thunar crash

I’m using Xubuntu 16 x64. XFCE version 4.12, Thunar version 1.6.10. Sometimes thunar crashing and this is so angry me. I searched google then I found a good solution for this bullshit problem. I did here instructions and everything seems like ok. If I got a crash again I will inform Devamı…

Hacker Olmak İster misiniz?

Öncelikle “hack” kavramının aslında ne olduğunu açıklamaya çalışayım. Hack kelimesi ingilizce bir kelimedir ve Türkçe’ye doğramak, kıymak, kesmek, darbe, vuruş, yermek olarak çevrilebilir. Daha çok bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir kelimedir. Revolution Os belgeselinde Richard Stallman’ın deyimiyle hack, bir sistemi (sadece bilgisayar değil sosyal bir ekosistem dahil) değiştirmek, sistemin işleyişini bozmak yada Devamı…